Damlaget

Styrelseförändring i Hammarby Bandy


Hammarby Bandy AB:s styrelse ställer sina platser till förfogande enligt ett beslut som fattades under måndagskvällen.

 

Vid möte den 2 januari och på hemsidan presenterades den handlingsplan som upprättats för att klara Elitlicensen 19/20 och för en stabiliserad ekonomi inom klubben.

 

Vid efterföljande möten inom styrelsen, med spelare och ledare och i dialog med styrelsen i huvudägaren Hammarby IF Bandy så har ledamöterna nu valt att kliva av.

 

Detta innebär att IF-styrelsen nu äger frågan hur den fortsatta driften av Hammarby Bandy AB ska se ut. Tillsättandet av ny styrelse ska ske skyndsamt och vid en extra bolagsstämma under januari. Fram till bolagsstämman tillsätter IF en interimstyrelse.

 

 “Vi är övertygade om att beslutet är det som är bäst för klubben och hoppas att de som nu tar vid kan genomföra erforderliga åtgärder med ett lyckat resultat och med en elitlicens för 19/20” säger avgående ordföranden Jan Henriksson.

 

Under dagen har det även bestämts att Jan Henriksson, i samråd med huvudägaren IF, omvandlar ett utställt privat lån på 1,2 mkr till ett s k villkorat aktieägartillskott som stärker klubbens ekonomi och det egna kapitalet. Detta ska förhoppningsvis bidra till den ekonomiska stabilitet som vi alla eftersträvar och att vi även kan säkerställa elitlicens för säsongen 19/20.

 

“Jag vill avslutningsvis tacka för alla dessa fantastiska, men även slitsamma, år med klubben i mitt hjärta”, säger Jan Henriksson.

 

Med vänlig hälsning

Styrelserna

Hammarby Bandy AB och Hammarby IF Bandy

 

Eventuella frågor besvaras av Hammarby IF Bandys ordförande Anders Gidrup, 0705-24 18 38

 

anders.gidrup@gmail.com

 

Nedan följer en personlig hälsning från avgående AB-ordföranden Jan Henriksson.

 

Hej,

Du som får detta mail är väl insatt i mitt långvariga engagemang i Hammarby Bandy. Redan 1991 medverkade jag till att min dåvarande arbetsgivare Siab gick in som sponsor i Hammarbys satsning att återigen bli en slagkraftig bandyklubb. 1994 klev dotterbolaget Rikswapnet in istället för Siab och sedan 1997 har det varit Q-gruppen. Q-gruppen avser att fortsätta stötta klubben framöver. Stödet till bandysporten och klubbarna är oerhört viktigt för sportens fortlevnad och utveckling. Jag är övertygad om att ”produkten” bandy kan bli det attraktiva alternativet för barn & ungdomar, men också för företag och organisationer. Bandysporten kan erbjuda något unikt. T ex gemenskap, närhet, öppenhet, delaktighet, glädje, socialt ansvar och samhällsengagemang, men också utgöra det mindre kostsamma alternativet för många. Bandy är en del av det svenska kulturarvet, men också något som med rätt kommunikation och marknadsföring kan attrahera nya målgrupper till sporten.

 

Det har under denna säsong framgått med all önskvärd tydlighet att sporten brottas med en hel del problem, eller utmaningar om man så föredrar det uttrycket. Kostnadsramarna är svåra att hantera och allt fler klubbar tvingas inse att det nu är dags att ”rätta munnen efter matsäcken”. Det är viktigt att varje klubb tar ansvar ur såväl det korta perspektivet (överlevnad och sund ekonomi) som det långa perspektivet (attraktion och hållbar utveckling).

 

Verksamheten i Hammarby Bandy hade grava ekonomiska problem under flera år, där dåvarande styrelse beslutade 2007 att bolagisera elitdelen av klubben. Detta bedömde man då som enda möjligheten till att undvika konkurs.

 

2019 är mitt tionde och planerade sista styrelseår i Hammarby Bandy AB. Jag har varit vice ordförande i 5 år och ordförande under de två sista åren. Jag har haft förmånen att uppleva våra första två SM-guld, 2010 och 2013. Jag har lärt känna många fantastiska människor under denna tid. Allt ifrån våra ideellt arbetande hjältar som ställer upp för klubben i alla lägen, underbara supportrar, sponsorer etc till kompetenta och trevliga föreningsmänniskor & styrelsekollegor. Vi har haft medarbetare som slitit hårt på vårt kansli och även fått hantera många tuffa situationer. Sist men inte minst alla fantastiska spelare och ledare. Med många gånger tuffa förutsättningar har de med stort engagemang och med sin professionella inställning gjort stora insatser och prestationer för klubben.

 

Förra året hade vi ett oerhört viktigt och efterlängtat trendbrott, där vi redovisade ett plusresultat på 500 tkr, vilket var bäst i Elitserien. Vi var dock väldigt tydliga med att betona att mycket arbete återstår innan vi har uppnått ekonomisk stabilitet. Vi har två år i rad tajtat till kostnadsramarna, med bl a sänkt spelarbudget med 10% per år.

 

Under innevarande år har särskild press satts på oss, då kraven för ny elitlicens är skärpta. Vi ska inneha ett positivt eget kapital per 2019-04-30, vilket ska kunna påvisas till den 20 februari. Beslut fattas senast 2019-03-31.

 

Vi har kunnat konstatera att det ”ekonomiska arvet” och ”ryggsäcken” från 2007-2008 har varit väldigt tufft att hantera. Vi har under senaste 5 åren systematiskt skrivit ner för högt värderade balansposter, vilket direkt slagit mot resultatet, och som förklarar de stora förluster som redovisades 2015-2017. Totalt är det i storleksordningen 10 mkr som har betats av. Utifrån senaste årsredovisningen återstår 1 mkr innan vi är uppe på positivt EK och vi har under detta år kommunicerat att vi behöver kämpa ihop 2 mkr för att säkerställa elitlicens men också för att uppnå en sund ekonomisk situation.

 

För att klara detta presenterade styrelsen en Handlingsplan den 2 januari, vilken innebär kostnadsbesparingar på 1 mkr och intäktsökningar på 1 mkr innan den 30 april 2019.

 

Se även bifogat pressmeddelande.

 

Jag, tillsammans med övriga styrelseledamöter, har kommit fram till att vi har gjort så mycket som vi förmår och finner det lämpligt att nu ställa våra platser till förfogande. Den 6 januari tillskrev vi styrelsen i huvudägaren Hammarby IF Bandy om detta och igår kväll landade vi i detta beslut, vilket innebär att IF-styrelsen nu äger frågan hur den fortsatta driften av Hammarby Bandy AB ska se ut.

 

Vi är övertygade om att beslutet är det som är bäst för klubben och att vi alla engagerade i och runt Hammarby Bandy snart kan se framtiden an med tillförsikt.

 

…och kom ihåg: Klubben är alltid störst !

 

Jag och Q-gruppen har genom mångårig sponsring och utställda lån samt Villkorade aktieägartillskott försökt att bidra till en ekonomisk hållbar situation. Vi kommer som sagt att fortsätta att stötta klubben. Jag kan här också meddela att jag under dagen kommer att konvertera ett lån på 1,2 mkr till ett ytterligare Villkorat aktieägartillskott, som förhoppningsvis ska bidra till den ekonomiska stabilitet som vi alla eftersträvar och att vi även kan säkerställa Elitlicens 19/20.

 

Jag vill avslutningsvis tacka för alla dessa fantastiska, men även slitsamma, år med klubben i mitt hjärta.

 

Lycka till – Syns på läktaren!

 

Forza Bajen !!!


Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se