Hammarby Bandy Hall of Fame

REGLEMENTE, HAMMARBY BANDY HALL OF FAME

 

  • 1 Syfte

Att värna och vårda Hammarby Bandys anrika historia, samt att hedra och hylla de profiler som har satt tydliga avtryck under en över 100-årig verksamhetstid från 1905 till dags dato.

 

  • 2 Invalskommitté

Hammarby Bandys styrelse utser en invalskommitté med minst tre medlemmar, varav en sammankallande.

Medlemmar i invalskommittén ska ha stor erfarenhet av svensk och internationell bandy, med speciell kunskap om Hammarby Bandys historia. Dessa ledamöter kan ex. vara initierade journalister.

Invalskommitténs uppgift är att nominera kandidater, jämföra och bedöma kompetens, skicklighet och betydelse och besluta om inval i Hammarby Bandy Hall of Fame (HBHoF).

Invalskommittén är suverän i sitt beslut.

 

  • 3 Valbara kandidater och förutsättningar

Nominering av kandidater till medlemskap i Hammarby Bandy Hall of Fame görs bland både spelare och ledare i Hammarby Bandys historia.

Grundläggande förutsättningar för bedömning:
Spelare
Spelskicklighet, sportslighet, stark karaktär och ledaregenskaper samt varit en förebild och bidragit till Hammarby Bandys utveckling. Spelaren gynnas av, men behöver inte ha, starka internationella erfarenheter. Dessa ska då ha kommit under tiden som kandidaten har representerat Hammarby Bandy.
Ej aktiv spelare inom elitbandyn (Elitserien, Bandyallsvenskan eller motsvarande internationella toppligor) den senast föregående säsongen krävs för nominering till HBHoF.
Ledare
Skicklig coach och/eller ledare som med sitt ledarskap, sportmanship och karaktär bidragit till Hammarby Bandys utveckling.
Internationella erfarenheter är en styrka, men krävs ej för att bli nominerad.
Aktiv ledare idag kan nomineras som kandidat till HBHoF.

Postuma kandidater är möjliga.

 

  • 4 Processen för nominering och inval i HBHoF

Varje år ska minst två och max fyra (2-4) nomineringar för inval göras till HBHoF.
De invalda kommer att presenteras en i taget, eller max två i taget om den ena väljs in postumt.
Nominering och inval till HBHoF ska göras i god tid före det evenemang där den invalde ska presenteras.
Invalda i HBHoF erhåller en officiell uppvaktning i samband med en hemmamatch för Hammarby Bandy på Zinkensdamms IP i Stockholm. Företrädelsevis ska uppvaktning ske vid speciella tillfällen som ex. premiär-, annandags-, topp- eller slutspelsmatch.

Den invalde erhåller ett bevis i form av ett diplom, hedersmedlemskap i Hammarby Bandy med rätt att under en livstid gratis bevittna Hammarby Bandys hemmamatcher i sällskap av valfri person, samt en blomsterkvast.

Varje kandidat skall redovisas med personliga data samt en sportslig meritlista inklusive alla framgångar och ev. tidigare utmärkelser. I möjligaste mån skall också en intervju med den invalde göras. Allt detta ska presenteras i alla tänkbara kanaler, såsom klubbens officiella sociala medier samt den egna hemsidan hammarbybandy.se – där en speciell HBHoF-flik upprättas och underhålls.

 

 

Reglementet fastställt av Hammarby Bandy, förenings- samt bolagsstyrelsen, 2018-12-12

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se